logo logo
logo bip
Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Szkoła prowadzi rejestry:

Księga uczniów;

Dziennik korespondencji;

Rejestr poczty wychodzącej;

Księgi inwentarzowe;

Rejestr wyjść grupowych;

Książka kontroli;
Protokoły kontroli;
Ewidencja czasu pracy pracowników  niepedagogicznych;
Książka budowlana;
Ewidencja dokumentacji  przechowywanej w archiwum zakładowym;
Rejestr wypadków uczniów;
Rejestr legitymacji szkolnych;
Rejestr wydanych zaświadczeń.