logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania, stanowiska, uchwały

    I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa Ministra Edukacji Narodowej oraz uwzględniając programy wewnątrz szkolne takie jak:

1)      Statut Szkoły

2)      Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

3)      Regulamin Samorządu Uczniowskiego

4)      Regulamin Rady Rodziców

 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie utworzone są następujące stanowiska pracy:

  1)  Dyrektor szkoły

  2)  Wicedyrektor szkoły

  3)  Nauczyciele

  4)  Bibliotekarze

  5)  Pedagog szkolny

  6)  Psycholog szkolny

  7)  Główny księgowy

  8)  Sekretarz szkoły

  9)  Specjalista ds. administracyjnych

10)  Starszy referent ds. płac

11)  Starszy referent ds. administracyjno - ekonomicznych

12)  Konserwator

13)  Woźny

14)  Sprzątaczka

15)  Kucharka

16)  Pomoc kuchenna


Stanowiska wymienione w punktach 1-6, są to stanowiska o charakterze pedagogicznym.

Stanowiska wymienione w punktach 7-18, są to stanowiska o niepedagogiczne (administracyjno-obsługowe).