logo logo
logo bip
Zarządzenia
Kościański Ośrodek Kultury posiada wewnętrzne regulacje prawne w formie zarządzeń dyrektora.
 
 
Zarządzenie Dyrektora KOK w sprawie wprowadzenia cennika usług w KOK.
 
Aneks do Zarządzenia Dyrektora KOK w sprawie wprowadzenia cennika usług w KOK