logo logo
logo bip
Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

1. Dziennik korespondencji.
2. Rejestry przesyłek zwykłych, poleconych.
3. Druki ścisłego zarachowania.
4. Dziennik placówki i dzienniki zajęć.
5. Teczki imprez.