logo logo
logo bip
Majątek

Majątek

31.12.2020 r.

1). 6.047.430,37 zł          Budynki i lokale (brutto)

2). 223.858,59 zł             Urządzenia techniczne i maszyny (brutto)

3). 39.900,00 zł               Srodki transportu (brutto)

4). 971.670,03 zł             Inne środki trwałe (brutto)

5). 52.949,00 zł               Wartości niematerialne i prawne (brutto)