logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Podstawa prawna

Podstawa prawna działania

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.jedn.Dz.U. 2012 nr 0 poz.406)
  2. Statut Kościańskiego Ośrodka Kultury nadany przez Radę Miejską Kościana. Uchwała nr XXII/223/13 z dnia 21 marca 2013 r. wprowadza zmiany i zatwierdza tekst jednolity. 
  3. KOK wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kościana - księga rejestrowa nr I.

Załączniki:

Statut KOK