logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

Zarządzenia

Kościański Ośrodek Kultury posiada wewnętrzne regulacje prawne w formie zarządzeń dyrektora.
 
 
Zarządzenie Dyrektora KOK w sprawie wprowadzenia cennika usług w KOK.
 
Aneks do Zarządzenia Dyrektora KOK w sprawie wprowadzenia cennika usług w KOK
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania, stanowiska, uchwały

 1. Kościański Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury prowadząc wielokierunkową działalność kulturalną.
 2. Do podstawowych zadań Kościańskiego Ośrodka Kultury należy:
  1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
  2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką
  3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
  4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 3. Stanowiska:
  • Dyrektor                                                                         - 1 etat
  • Główna Księgowa                                                             - 3/5 etatu
  • Kierownik ds. Organizacji i Edukacji Kulturalnej                     - 1 etat
  • Kierownik ds. Administracji, Kadr i Rozwoju                           - 1 etat
  • Specjalista ds. Obsługi Sekretariatu                                     - 1 etat
  • Specjalista ds. Kadr i Płac                                                   - 3/5 etatu
  • Specjalista ds. Technicznych                                                - 1 etat
  • Specjalista ds. Organizacji Imprez                                       - 1 etat
  • Instruktor                                                                         - 1 etat
  • Kierowca/Pracownik Gospodarczy                                          - 1 etat
  • Sprzątaczka/ Pracownik Gospodarczy                                    - 1 etat
  • Portier/ Pracownik Gospodarczy                                            - 1 etat

 

Uchwała nr XXII/223/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i nadania tekstu jednolitego Statutu Kościańskiego Ośrodka Kultury.