logo logo
logo bip
Majątek

Majątek

 
Majątek na dzień 30.12.2020 r.
- budynki i lokale (brutto) 2.086.770,96
- urządzenia techniczne i maszyn, zespoły komputerowe (brutto) 79.380,98
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (brutto) 123.413,70
- wartości niematerialne i prawne (brutto) 37.239,63
- księgozbiór (brutto) 1.294.524,37