logo logo
logo bip
Nazwa, dane adresowe

Nazwa i dane adresowe

 
Miejska Biblioteka Publiczna im.Adama Tomaszewskiego
 w Kościanie
 
ul. Wrocławska 28 b, 64 - 000 Kościan
 tel. 65 512 00 40, 65 511 00 26;  e-mail: mbp@koscian.pl
 
 
NIP: 698-11-57-950
REGON: 410009067
nr konta bankowego: 
Bank Spółdzielczy w Kościanie
51 8666 0004 0101 3636 2000 0001
 
p.o. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Dariusz Łukaszewski