logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

1.    Działalnością Biblioteki kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią       odpowiedzialny.
2.    Struktura wewnętrzna:
a)    Dział Zbiorów dla Dorosłych
       - wypożyczalnia
       - czytelnia książek
       - czytelnia czasopism
b)    Oddział dla Dzieci
       - wypożyczalnia
       - czytelnia
c)    Filia Biblioteczna nr 1 - os. Piastowskie
                  d)    Filia Biblioteczna nr 2 - os. Jagiellońskie