logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

PODSTWA PRAWNA DZIAŁANIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany został uchwałą RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA nr XXXIII/355/09 z dnia 29 października 2009 jako jednostka budżetowa, w skłąd której wchodzą:
- kryta pływalnia,
- sztuczne lodowisko,
- Stadion Miejski,
- Hala Sportowa "Łazienki",
- Boisko Orlik,
- Skate Park,
- Place zabaw
 
Siedzibą Ośrodka jest miasto Kościan - ul. Nacławska 84.
 
Przedmiotem działania MOSiRu jest świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku, działając na zasadach jednostki budżetowej.
Przedmiotem działalności Ośrodka jest przede wszystkim propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku oraz udostępnienie obiektów sportowo-rekreacyjnuch należących do Gminy Miejskiej Kościana i przekazanych Ośrodkowi w użyczenie.
 
Działalność MOSiR regulują nastepujące przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.
2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej.
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościani.
5. Statut Ośrodka.