logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie

Struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie - stan na dzień 31.10.2020 roku
 
  1. Dyrektor MOSiR Kościan - 1 etat
  2. Zastępca dyrektora MOSiR Kościan - 1 etat
  3. Główny księgowy - 1 etat
  4. Specjalista ds. kadr i płac - 1 etat
  5. Specjalista ds. zamówień publicznych i marketingu - 1etat
  6. Kasjerzy - 5 etatów
  7. Starszy specjalista ds.konserwacji obiektów MOSiR - 1 etaty
  8. Konserwatorzy maszyn i urządzeń - 5 etatów
  9. Operator ściany wspinaczkowej - 1 etat
  10. Pracownik obsługi obiektów MOSiR - 10 etatów