logo logo
logo bip
Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry

Prowadzone rejestry:
- dziennik korespondencji,
- pocztowe książki nadawcze,
- ewidencja druków ścisłego zarachowania,
- ewidencja pracowników,
- ewidencja czasu pracy,
- ewidencja środków trwałych,
- ewidencja pozostałych środków trwałych,
- zestawienie odpadów przyjętych na składowisko odpadów,