logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Statut

Miejski Zakład Gospodarki i Dróg w Kościanie działa w oparciu o:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zmianami )

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 2077 )

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gosppdarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz.2204 )

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1445 )

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 912 )

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1234 )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 21 )

Uchwała Nr V/32/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie zmiany nazwy i uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie - Statut

Uchwła Nr XII/123/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 września 2007 r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie 123.pdf

Uchwała Nr XX/214/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie Załącznik