logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania, stanowiska, uchwały.

I. Zadania statutowe zakładu:

 1. sprawowanie zwykłego zarządu mieniem gminnym przekazanym do zakładu,
 2. administrowanie cmentarzem komunalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz świadczenie usług pogrzebowyc,
 3. pobór opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kościan,
 4. wykonywania zadań zarządcy SOK w Bonikowie,
 5. prowadzenie szaletów miejskich.

II. Stanowiska:

 1. Kierownik Zakładu - 1 etat
 2. Zastępca Kierownika - 1 etat
 3. Główna Księgowa - 1 etat
 4. Starszy Księgowy - 1 etat
 5. Inspektor - 1 etat
 6. Podinspektor - 2 etaty
 7. Starszy dyspozytor - 1,2 etatu
 8. Administrator cmentarza - 1 etat
 9. Konserwator - 3 etaty