logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Budżet

 W zakresie zadań własnych na rok 2021 budżet muzeum wynosi 624.265,00 zł