logo logo
logo bip
Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

  
1. Księgi rejestrowe i inwentarzowe muzealiów i pocztówek
2. Księga biblioteki muzealnej
3. Księga Rejestrowa Zbiorów Danych Osobowych 
4. Ewidencja środków trwałych
5. Ewidencja pozostałych środków trwałych w używaniu