logo logo
logo bip
Majątek

Majątek

 
 
Stan na 31.12.2020
 
Urządzenia techniczne maszyny: 46.100,00 zł.
Muzealia: 205.828,72 zł 
Pocztówki: 55,855,57
Dary: 45.232,00 zł 
Wartości niematerialne i prawne: 6.019,20 zł