logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

 
  
1) - Ustawa z dn. 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury,
    - Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 2020, poz. 902)
    - Ustawa z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020, poz. 194)
2) Uchwała Miejskiej Rady Narodowej o powołaniu Muzeum Regionalnego - Uchwała nr XVII/50/81 z dn. 1 kwietnia 1981
3) Zarządzenie Naczelnika Miasta Kościana nr 6/81 z 1 października 1981 r.
4) Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez Radę Miejską Kościana pod poz. III/81 z dn. 1 kwietnia 1981 r.
5) Statut Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie - nadany przez Radę Miasta Kościana Uchwałą nr XXXIII/349/14 z dn. 4 września 2014 r.