logo logo
logo bip
Rada Muzeum

Rada Muzeum

Rada Muzeum, kadencji 2017-2021 została powołana przez Radę Miejską Kościana uchwałą nr XXIV/262/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. dr Henryka Florkowskiego w Kościanie.

Rada Muzeum składa się z 5 członków:
1. prof. Andrzej Florkowski,
2. Konrad Garwoliński
3. Witold Omieczyński,
4.  Michał Werwiński,
5. Zdzisław Witkowski.

Do głównych zadań Rady należy sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w statucie oraz ocena działalności muzeum, sprawozdań i rocznych planów działalności muzeum.