logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania, stanowiska

 
 
I. Zadaniem muzeum jest: - gromadzenie dóbr kultury z terenu ziemi kościańskiej (pow. Kościański) - opracowywanie zgromadzonych muzealiów - przechowywanie i magazynowanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania - zabezpieczanie i konserwacja muzealiów - zabezpieczanie stanowisk archeologicznych.
Upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej i umożliwianie kontaktu ze zbiorami poprzez: - urządzanie wystaw, prowadzenie badań, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

II. Stanowiska:
-    Dyrektor                                                   -  1 etat
-    Główna Księgowa                                     - 1/5 etatu
-    Adiunkt, przewodnik muzealny                  -  1 etat
-    Asystent Muzealny, przewodnik muzealny  - 2 etaty
-    Pomocnik muzealny                                   -  1/2 etatu 
-    Specjalista ds. kadr i płac                          -  1/5 etatu