logo logo
logo bip
Majątek

Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie na dzień 01.01.2021 roku

Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie na dzień 31.12.2020 roku

Majątek trwały Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r.