logo logo
logo bip
Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na opiekunów prawnych

Ogłoszenie 

Zgłoszenie 

Informacja o wynikach naboru 2021/02/02

Informacja 

Nabór na wolne stanowisko pracy 2021/02/02

Nabór 

Kwstionariusz osobowy 

Tabele odpłatności Usług Opiekuńczych na rok 2021

Tabele 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2021

Ogłoszenie 

Informacja o wynikach naboru 21/07/2020

 

Referent ds. obsługi zespołu interdyscyplinarnego

 

Referent ds. obsługi informatycznej

 

Podinspektor w dziale zabezpieczenia społecznego

 

Nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. obsługi zespołu interdyscyplinarnego 

Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. obsługi informatycznej 

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w dziale zabezpieczenia społecznego 

Do pobrania:

Kwestionariusz 

Klauzula informacyjna

Tabele odpłatności Usług Opiekuńczych na rok 2020

Tabele odpłatności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2020

Rozstrzygnięcie konkursu 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2020

1/2019 - Petycja - Płatność bezgotówkowa

Odpowiedź 

Petycja 

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru 

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. obłsugi sekretariatu 

Do pobrania:

Kwestionariusz 

Klauzula informacyjna 

Usługi opiekuńcze - Tabele odpłatności na rok 2019

Tabele 

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru - Księgowa

Informacja o wynikach naboru - Referent  

Nabór na wolne stanowiska pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy – Księgowa 

Nabór na wolne stanowiska pracy  - Referent 
 
Do pobrania: 
 
kwestionariusz osobowy   

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2018

Zarządzenie Nr 553/17 Burmistrza Miasta Kościana z dnia  27 grudnia  2017  r. 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2018

Ogłoszenie o konkursie   
 
Wzór oferty    

Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno - prawnych   

Usługi opiekuńcze - Tabele odpłatności na rok 2018

Tabele odpłatności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2017

Zarządzenie Nr 343/16 Burmistrza Miasta Kościana z dnia  28 grudnia  2016  r. 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2017

Ogłoszenie o konkursie 

Wzór oferty  

Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno - prawnych  

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2016 wrzesień - grudzień

Zarządzenie Nr 259/16 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 19 sierpnia 2016 r. - rozstrzygnięcie konkursu 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2016 wrzesień - grudzień

 

Konkurs 2016 usługi opiekuńcze wrzesień - grudzień

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Oświadczenie o braku zobowiazan publiczno-prawnych

Informacja o wynikach naboru - Pracownik Socjalny


Informacja o wynikach naboru - Pracownik Socjalny

Informacja Świadczenie Wychowawcze "Rodzina 500 +"

Składając wniosek o przyznanie Świadczenia Wychowawczego "Rodzina 500 +" za pomocą platformy ePUAP  prosimy o wybieranie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. 

Skrzynka Podawcza OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE

Mieszkańcy Miasta Kościan składając wniosek o przyznanie w/w świadczenia za pomocą systemów bankowości elektronicznej, portali: PUEEmpatia wybierają jednostkę: MOPS KOŚCIAN
Mieszkańcy Gminy Kościan: GOPS KOŚCIAN 

Informacja o wynikach naboru - Księgowa

Informacja o wynikach naboru - Księgowa

Informacja o wynikach naboru - Asystent Rodziny

 

Informacja o wynikach naboru – Asystent Rodziny  

Informacja o wynikach naboru - Referent

 

Informacja o wynikach naboru - referent

Nabór na wolne stanowiska pracy

Nabór na wolne stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie

Nabór na wolne stanowisko pracy – Księgowa

Nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik Socjalny

Nabór na wolne stanowisko pracy – Asystent Rodziny

Nabór na wolne stanowiska pracy  - Referent

Do pobrania:
kwestionariusz osobowy

NOWE ŚWIADCZENIE – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania nowego świadczenia rodzinnego - świadczenia rodzicielskiego.

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom). 

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko  52 tygodnia życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2016

Konkurs 2016 usługi opiekuńcze

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Oświadczenie o braku zobowiazan publiczno-prawnych

Nabór na wolne stanowisko

- Informacja o wynikach naboru - referent 

- Nabór na wolne stanowisko - referent 

Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana

Poniżej załączniki do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza

umowa użyczenia

Regulamin

formularz zgłoszeniowy