logo logo
logo bip
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2017
Ogłoszenie o konkursie 

Wzór oferty  

Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno - prawnych