logo logo
logo bip
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2018
Ogłoszenie o konkursie   
 
Wzór oferty    

Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno - prawnych