logo logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na świadczenie Usług Opiekuńczych na rok 2017
Zarządzenie Nr 343/16 Burmistrza Miasta Kościana z dnia  28 grudnia  2016  r.