logo logo
logo bip

Dochody:

Plan dochodow na dzien 01.01. 2021 roku

Wydatki:

Plan wydatkow na dzien 30.06.2021 roku

Plan wydatkow na dzien 01.01. 2021 roku