logo logo
logo bip
Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Arkusz wyłączeń jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Arkusz wyłączeń

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdania finansowe za 2017 rok

Bilans jdnostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

 

Rachunek zysków i strat jednostki  

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki