logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Sprawozdanie 2020

Budżet

Planowane wykonanie budżetu na 2021 rok

 

plan finansowy na dzień 31.03.2021 r. w zakresie:

  • przychodów ogółem:  2 868688,84 zł
  • kosztów ogółem: 2 868688,84 zł

 

Sprawozdania 2020

Bilans 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Zestawienie zmian w funduszu 2020

Sprawozdania

BILANS 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2018

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2018

BUDŻET I INWESTYCJE

Sprawozdania

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat jednostki 2017

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2017

 

http://bip.or.koscian.pl/Budzet_i_inwestycje.html