logo logo
logo bip
Ewidencje i rejestry

Ewidencja i rejestry

 
Ewidencje i rejestry:
 1. Dziennik korespondencji.
 2. Pocztowe książki nadawcze.
 3. Rejestry przesyłek poleconych i wartościowych.
 4. Potwierdzenia odbioru.
 5. Ewidencja zamówień publicznych.
 6. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 7. Ewidencja wykonanych przelewów.
 8. Ewidencja wyjść.
 9. Ewidencja pracowników.
 10. Ewidencja czasu pracy.
 11. Księga zabiegów leczniczych.
 12. Ewidencja pacjentów.
 13. Ewidencja środków trwałych.
 14. Ewidencja pozostałych środków trwałych.
 15. Ewidencja wydatków strukturalnych.
 16. Ewidencja zdarzeń gospodarczych.
 17. Rejestr uchwał Rady Miejskiej Kościana dotyczące Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.
 18. Rejestr uchwał Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.
 19. Spisy spraw wedlug Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.