logo logo
logo bip
Majątek

Majątek 2020

 

 

Wartość mienia służącego prowadzonej działalności na dzień 31.12.2020 r.

MAJĄTEK

I. Wartość mienia służącego prowadzonej działalności na dzień 31.12.2018 r.:

LP

NAZWA AKTYWÓW TRWAŁYCH

WARTOŚĆ BRUTTO

1.

Środki trwałe podstawowe

2.083.597,80 zł

2.

Wartości niematerialne i prawne

     35.662,08 zł

3.

Pozostałe środki trwałe w używaniu

338.236,97 zł