logo logo
logo bip
Majątek 2020

 

 

Wartość mienia służącego prowadzonej działalności na dzień 31.12.2020 r.