logo logo
logo bip
Nazwa, dane adresowe

Nazwa, dane adresowe

FOTO OŚRODEK

 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie
 
ul. Bączkowskiego 11a 64 - 000 Kościan
NIP 698-15-82-707 REGON 410390558
ul. Bączkowskiego 11a 64 - 000 Kościan
 
mail: biuro@or.koscian.pl
www.or.koscian.pl
 
tel/fax. 65512-12-70 , 65511-73-60, 65511-73-61, 65511-73-62
 
Konto : Bank Spółdzielczy w Kościanie 51 8666 0004 0111 5486 2000 0001 
 
Adres skrytki na platformie EPUAP: /orkoscian/SkrytkaESP