logo logo
logo bip
Majątek

Majątek

1.Wartość majątku jednostki, tj. pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia na dzień 31.12.2018r. wynosi - 367.668,50 zł, na co składają się m.in. sprzęt RTV, AGD, meble, sprzęt biurowy, elektryczny, wykładziny itp.
2.Majątek trwały w układzie klasyfikacji środków trwałych
 

Grupa

Nazwa środka trwałego

Wartość brutto na 31.12.2017r.

„0” Grunty

Grunty 0,3705 ha

34.641,75

Budynki i lokale

Budynek przedszkolny

803.805,26

Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty ogólnego zastosowania, w tym

1.Zamrażarka szt. 1

2.Zespół komputerowy szt.1

3. Zestawy komputerowe  2 szt.

4.Serwer Lenovo

23.178,84

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, w tym

 

 

 Obieraczka z płuczką 1 szt.

3.598,98

 Urządzenia techniczne
 monitoring  12.161,63

 

 

Narzędzia i przyrządy ruchome i wyposażenie,  w tym

 

 

 

 

Zmywarka DUEAS

 

zmywarka

 

                                 4.618,92

                                 4.833,04 

 

ogółem

 

886.838,42