logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny

Regulamin

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna przedszkola
Dyrektor Izabela Hoffmann
Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 17.00
Do przedszkola w roku szkolnym 2020 /2021 uczęszcza 160 dzieci
Podział na grupy:
I  oddział     3  latki   Biedronki Monika Maćkowiak, Maria Łuczak  7.00. - 15.00
II oddział     4  latki   Wiewiórki  Katarzyna Gałecka, Maria Łuczak 6.30. - 17.00
III oddział    5 - 4 latki  Motylk Natalia Hoffmann, Halina Bartkowiak  6.30 - 16.30
IV oddział    5 - 4 latki  Żabki   Kludia Masztalerz,  Lidia Nowakowska    7.30 - 16.00
V oddział  integracyjny   Koty  Katarzyna Szatkowska, Aldona Pałka, Katarzyna Ruskowiak  7.00 - 15.30 ( w godz. od  8.00 - 14.30 oddział integracyjny,)
VI oddział   integracyjny Krasnaludki Natalia Samelczak, Danuta Szymanowska  12.00 - 17.00
VII oddział  integracyjny  Jeżyki  Agnieszka Łupicka, Dorota Szlemp 7.00. - 12. 00
Liczba nauczycieli 17 
w przedszkolu prowadzona jest terapia pedagogiczna , logopedia , rewalidacja, rehabilitacja i dogoterapia dla dzieci z orzeczeniami.
Prowadzone są zajęcia z religii - Małgorzata Zielińska