logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Budżet i inwestycje

  

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki