logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

 
Podstawa prawna działania
1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. / Dz.U. nr 95 poz.425 z 1991r. z późniejszymi zmianami/
2.Uchwała  Rady Mieskiej Kościana nr XV/155/03 z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z uslug przedszkoli samorządowych w mieście Kościanie.
3. Statut Samorządowego Przedszkola nr 2  
 
Załączniki: Treść Uchwały Nr XV/155/03 z dnia 30.10.2003