logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

 

2019 rok

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załączniki do bilansu

Arkusz wyłączeń

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

 Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Budżet

Plan dochodów budżetowych wynosi 151 600,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 1 370 133,00 zł.