logo logo
logo bip

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń 1

Arkusz wyłączeń 2 

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki