logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Budżet, inwestycje

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego  w Kościanie na rok 2021 wg stanu na 01.01.2021r. wynosi: 207 063,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego  w Kościanie na rok 2021  wg stanu na 01.01.2021r. wynosi: 4 485 778,60 zł.

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Arkusz wyłączeń - fundusz jednostki 2020

Arkusz wyłączeń 2020

Arkusz wyłączen dla rach. zysków i strat jedn. 2020

Bilans jednostki budżetowej 2020

Rachunek zysków i strat jednostki 2020

Rb-ST 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020

Informacja dodatkowa za 2019r.

Informacja dodatkowa za 2019r.