logo logo
logo bip

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego  w Kościanie na rok 2021 wg stanu na 01.01.2021r. wynosi: 207 063,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego  w Kościanie na rok 2021  wg stanu na 01.01.2021r. wynosi: 4 485 778,60 zł.