logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

Uchwała nr XXV/272/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 sierpnia 2017r.

w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiegow Kościanie oraz dotychczasowe Gimnazjum nr 2 w Kościanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie.