logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie

 

Organizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie określa statut.