logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

 Bilans 2020

 Rachunek zysków i strat jednostki 2020

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020

 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

 Bilans 2019

 Rachunek zysków i strat jednostki 2019

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

 Bilans 2018

 Rachunek zysków i strat jednostki 2018

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

 

 

Sprawozdania finansowe za 2017 rok

 Bilans 2017

 Rachunek zysków i strat jednostki 2017

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2017

Budżet

Budżet na 2021 rok
Plan finansowy na dzień 01.01.2021 r. w zakresie:
>wydatków: 8 784 125,09zł
>dochodów: 383 660,00zł
 
 
Budżet na 2020 rok
Plan finansowy na dzień 31.12.2020 r. w zakresie:
>wydatków: 8 397 267,49zł
w tym: 72 280,00zł dotyczące realizacji projektu pod nazwą "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 - w części dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie na rok 2020
>dochodów: 272 660,00zł
 
 
Budżet na 2019 rok
Plan finansowy na dzień 01.01.2019 r. w zakresie:
>wydatków: 7 601 706,00zł
w tym: 115 596,00zł dotyczące realizacji projektu pod nazwą "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 - w części dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie na rok 2019
>dochodów: 339 660,00zł