logo logo
logo bip
Majątek

Majątek

Wartość brutto majątku trwałego: 5 718 053,24zł
 

Lp.

Symbol KŚT

  Wartość    brutto         

1.

0/03/032

    107 824,82

2.

1/10/107

4 764 867,36

3.

291

9 255,75

4.

4/49/491

174 906,66

5.

5/57/578

6 215,92

6.

6/63/632

15 150,00

7.

6/64/640

615 529,99

8.

8/../…

24 302,74