logo logo
logo bip
Zaproszenie do składania ofert na dostawę żywności

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie zaprasza do składania ofert na dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej.

Miejsce i termin składania ofert:

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma

w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 14:00.

                                                                                          

                                                                                              Izabela Korzeniowska

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Oświadczenie

Umowa na dostawę żywności