logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

Podstawa  prawna  działania
 
Uchwała Nr VII/72/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.03.1999r.  w sprawie powołania Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie i Uchwała Nr XX/216/2000 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27.04.2000r. w sprawie założenia i organizacji Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie.
Uchwała Nr XX/218/2000 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27.04.2000r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII /72/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.03.1999r.  w sprawie powołania Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie.
Uchwała Nr XVIII/188/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII /72/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 marca 1999 r.  w sprawie powołania Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie.
Uchwała Nr XXXI/337/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII /72/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.03.1999r.  w sprawie powołania Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie.
 
Uchwała nr XXV/271/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie oraz dotychczasowe Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie.