logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania, stanowiska, uchwały

 Zadania Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie określa Statut.

 

W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie utworzone są następujące stanowiska pracy:
 
1. Dyrektor Szkoły - mgr Izabela Korzeniowska
2. Wicedyrektorzy Szkoły - mgr Joanna Klupsch i mgr Dorota Żak-Gabryelska
3. Nauczyciele
4. Bibliotekarze
5. Wychowawcy świetlicy
6. Pedagog szkolny
7. Główny księgowy
8. Sekretarz
9. Starszy referent
10. Intendentka
11. Kucharka
12. Pomoc kuchenna
13. Woźny
14. Konserwator
15. Sprzątaczka