logo logo
logo bip

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki za rok 2020

Informacja dodatkowa za rok 2020

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wg stanu na 31 stycznia 2021 r. wynosi 8 151 435,36 zł

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 wg stanu na 31 stycznia 2021 r. wynosi 199 097,44