logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania
Uchwała nr XXV/271/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie oraz dotychczasowe Gimnazjum nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie.